Begroting en jaarverslag

Er gaat veel geld om bij de gemeente Wierden. Daarom maken wij ieder jaar een begroting waarin staat hoeveel geld er het volgende jaar binnenkomt en waaraan geld wordt uitgegeven. Meestal behandelt de gemeenteraad in november de begroting voor het komende jaar.

Daarnaast brengen wij elk jaar een jaarrekening en jaarverslag uit. Hierin kijken we terug op het voorgaande jaar.