Gemeenteraad

Vergaderschema

Uitzending vergaderingen

De uitzending op de website start ongeveer een kwartier voordat de vergadering begint.

Link naar Uitzending vergaderingen

  • via de website

Overzicht nevenfuncties gemeenteraad en college

Griffie

E: raadsgriffie@wierden.nl
T: 0546 580 800

Link naar de pagina over de griffie