Meerjarenbeleid

Elk jaar weer verschijnt er in het voorjaar een lijst van wensen die het bestuur de komende jaren wil gaan uitvoeren: de nota Meerjarenbeleid. Het gaat daarbij om nieuwe zaken; voorlopige toekomstplannen. Met opzet staat hier het woord "voorlopig", omdat uiteindelijk de beschikbare hoeveelheid geld bepaalt wat wel en niet kan gebeuren. Dit bepaalt de gemeenteraad in het najaar bij het vaststellen van begroting voor het komend jaar.

Documenten: