Openbaarheid van informatie

In principe is alle overheidsinformatie openbaar. Daarom is wettelijk geregeld dat de overheid – en dus ook de gemeente – informatie moet geven als iemand daarom vraagt.

Wat kunt u doen als u informatie wilt?