Overzicht nevenfuncties gemeenteraad, burgemeester en wethouders

Raads- en collegeleden kunnen naast hun werk (ook wel hoofdfunctie genoemd) andere functies hebben. Deze nevenfuncties (betaald of onbetaald) hebben we voor u op een rij gezet.