Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van onze gemeente. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders. De raad van de gemeente Wierden heeft 19 leden.