Jantine Langenhof

Foto van Jantine Langenhof
Contactgegevens raadslid   
Functie raadslid
Adres Erve Smedinck 70
Postcode en woonplaats 7468 JS Enter
Telefoon 06-21882594
E-mail82970 jantinelangenhof@gmail.com 
Politieke partij CDA - Christen Democratisch Appel

Reden om raadslid in de gemeente Wierden te worden

Andere politiek

Als echen Eantersen ben ik van mening dat als je wat wilt veranderen, je je daar dan ook voor in moet zetten. De maatschappij verandert in een snel tempo. Gemeenten krijgen steeds meer (rijks)taken en moeten het doen met minder geld. Inwoners willen terecht steeds vaker meedenken en meebeslissen over het lokale beleid. Onze gemeente is van ons allemaal en dan heb je er wat over te vertellen. Vind je ergens iets van, blijf daar dan niet mee zitten, maar zoek de kansen en mogelijkheden op om er wat aan te veranderen. Dit is de reden dat ik me wil inzetten als raadslid voor het CDA-Wierden-Enter in de gemeenteraad van Wierden. Alleen door met respect voor ieders mening te luisteren naar onze inwoners en actief de samenwerking op te zoeken kunnen we de gemeente Wierden sociaal en economisch vitaal houden. Door het inbrengen van ideeën en het ontwikkelen van initiatieven uit de samenleving krijgen we die verandering gedaan. Samen kunnen we de katalysator zijn voor een nóg mooiere gemeente waar rekening gehouden wordt met ieders belang. Een gemeente waar we trots op kunnen zijn! Ik ga graag met u in gesprek!

Persoonlijke (politieke) missie voor de komende vier jaar

Viej könt mét mekaa d’r wat moois van maakn! Inzetten op thema’s waarbij het écht gaat om óns, de inwoners van Enter, Wierden, Ypelo, Rectum, Notter, Zuna en Hoge Hexel. In gesprek en samen zorgen voor een nog mooiere gemeente. Wij verdienen aandacht, zorg en investering, want: iedereen telt mee!

Foto van koeien bij waterplas (Enters Reggedal)Favoriete plek in de gemeente Wierden

Het Enters Reggedal. In de omgeving van Enter krijgt de Regge haar natuurlijk loop terug en is er een mooi initiatief ontstaan waarbij diverse partijen samen met de inwoners bezig zijn om het Enters Reggedal te herinrichten tot een prachtig Natuurgebied. Hier komt ruimte voor water, natuur en recreatie.

Huidige maatschappelijke (neven)functies

Lid Raad van Toezicht stichting Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente

Beroep

Strategisch adviseur visievorming en agenderen/bestuursadviseur waterschap Vechtstromen