Kees van Dijk (fractievoorzitter)

Contactgegevens raadslid
Functie Fractievoorzitter / gemeenteraadslid
Adres Dorpsstraat 44
Postcode en woonplaats 7468 CL Enter
Telefoon 06-22066194
E-mail ksvndijk59@gmail.com
Politieke partij ChristenUnie

Reden om raadslid in de gemeente Wierden te worden

Sinds jaar en dag ben ik lid van de ChristenUnie. Waarom? Eigenlijk wordt dat weergegeven door onze slogan “geef geloof een stem”.  Dat geloof maakt dat ik met overtuiging invulling tracht te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid wil ik mij als raadslid inzetten voor de inwoners van de gemeente Wierden.

Persoonlijke (politieke) missie voor de komende vier jaar

Naastenliefde, rentmeesterschap en gerechtigheid zijn voor mij kernwoorden. Deze Bijbelse boodschap omzetten in daden is mijn persoonlijke uitdaging en opdracht. Er zijn speerpunten te noemen die mij bijzonder interesseren. Ik noem veiligheid, focus op werk en ondernemers en een financieel gezonde overheid.

Favoriete plek in de gemeente Wierden

De Doorbraak Ypelo-Rectum: rust, ruimte en afwisseling en daarom één van de mooiste gebieden van Wierden.

Huidige maatschappelijke (neven)functies

Voorzitter bouwcommissie Hervormde kerk Enter, voorzitter stichting Gildenhof Veenendaal.

Beroep

Directeur Bond tegen vloeken. De Bond tegen vloeken wil zichtbaar zijn in de publieke ruimte om zo  het bewustzijn over taal en respect te vergroten. Vanuit een christelijke overtuiging probeert de Bond het goede gebruik van Gods Naam te bevorderen. Daar tegenover staat dat vloeken en schelden juist tegengegaan worden.