Mobiliteitsplan

  • Mobiliteitsplan

    In het Mobiliteitsplan Wierden staan de hoofdlijnen van verkeer en vervoer in onze gemeente beschreven en maken we keuzes de verkeersstromen te verbeteren. De ambitie: een verkeersbeleid en een verkeers- en vervoersysteem dat bijdraagt aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Wierden in 2015 met een doorkijk naar 2020.

    Documenten:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.