Iemand anders voor u laten stemmen

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Wanneer kunt u iemand machtigen?

 • Als u en degene die voor u gaat stemmen geregistreerd staan als kiezer.
 • Degene die voor u gaat stemmen, mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

Wat moet u doen als u iemand wilt machtigen?

Er zijn twee manieren waarop u iemand kunt machtigen. U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente Wierden of u kunt uw stempas overdragen aan degene die voor u gaat stemmen.

Schriftelijk aanvragen

 • U kunt een 'verzoek om bij volmacht te stemmen' hieronder downloaden of ophalen bij het loket Burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Het ingevulde formulier (uw verzoekschrift) moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij het loket Burgerzaken binnen zijn. Het loket Burgerzaken is tot 16.30 uur geopend.
 • Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij het volmachtbewijs naar degene die voor u gaat stemmen.
 • Degene die voor u gaat stemmen neemt het volmachtbewijs mee als hij zelf gaat stemmen. Met dit volmachtbewijs mag hij of zij dan voor u stemmen.
 • Let op: als u eenmaal iemand heeft gemachtigd om voor u te stemmen, mag u zelf niet meer stemmen. U kunt de volmacht ook niet meer intrekken.

NB

U kunt geen machtiging aanvragen als u per brief mag stemmen.
U kunt geen machtiging aanvragen als u een kiezerspas heeft aangevraagd en gekregen.

Stempas of kiezerspas overdragen

 • Als degene die voor u gaat stemmen als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Wierden, kunt u ook achterop uw stempas/kiezerspas iemand machtigen om voor u te stemmen.
 • U zet uw handtekening op de achterkant van uw stempas/kiezerspas. Degene die voor u gaat stemmen, zet ook een handtekening op de achterkant van uw stempas/kiezerspas. Op de stempas/kiezerspas kunt u zien waar de handtekeningen moeten staan.
 • U geeft uw stempas/kiezerpas aan degene die voor u gaat stemmen. Uw stempas/kiezerspas heet nu een ‘volmachtbewijs’.
 • U geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf aan degene die voor u gaat stemmen.
 • Degene die voor u gaat stemmen, neemt het volmachtbewijs (uw stempas) en de kopie van uw identiteitsbewijs mee als hij of zij zelf gaat stemmen. Hij laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien aan de voorzitter van het stembureau. Daarna mag hij voor u stemmen.
 • Opmerking: zolang de gemachtigde nog niet voor u gestemd heeft, kunt u de volmacht nog intrekken.

NB Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Meer weten?

 • Wilt u meer weten over stemmen bij volmacht? U kunt terecht bij het loket Burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Op de websites www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl staat veel informatie over de verkiezingen.
 • Hieronder vindt u de documenten waarmee u een volmachtsbewijs of kiezerspas kunt aanvragen.