Iemand anders voor u laten stemmen

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Wanneer kunt u iemand machtigen?

 • Als u en degene die voor u gaat stemmen geregistreerd staan als kiezer.
 • Degene die voor u gaat stemmen, mag niet meer dan 3 volmachten aannemen.

Wat moet u doen als u iemand wilt machtigen?

Er zijn twee manieren waarop u iemand kunt machtigen. U kunt een volmacht geven op de achterkant van uw stempas/kiezerspas OF u kunt van te voren een volmacht aanvragen door een formulier in te vullen.

1. U vult de achterkant van uw stempas in

Woont u in dezelfde gemeente als degene die voor u gaat stemmen? Dan vult u de achterkant van de stempas in. Eind februari ontvangt u uw stempas. Als u de stempas heeft ontvangen, machtigt u iemand door de achterkant van de stempas in te vullen. De kiezer die uw stem uitbrengt moet zelf ook in onze gemeente stemmen. Let goed op het volgende:

 • op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • de persoon voor u stemt moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. 
 • de persoon die voor u stemt moet zelf ook voor deze verkiezing stemmen en minimaal 18 jaar zijn

N.B. Zolang de gemachtigde nog niet voor u gestemd heeft, kunt u de volmacht nog intrekken.
N.B. Een kiezer mag niet meer dan 3 volmachten aannemen.

2. U vraag een schriftelijke volmacht aan

Met een schriftelijke volmacht kunt u een andere kiezer, ook buiten uw eigen gemeente, machtigen om uw stem uit te brengen. 

 • U vraag de volmacht online aan
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur binnen zijn bij het loket Burgerzaken. 
 • Wij sturen het volmachtbewijs naar degene die voor u gaat stemmen.
 • Degene die uw volmachtstem uitbrengt, levert alleen de schriftelijke volmacht in op het stembureau (kopie van het identiteitsbewijs is dan niet meer nodig).

Volmacht aanvragen

N.B. Als u eenmaal iemand heeft gemachtigd om voor u te stemmen, mag u zelf niet meer stemmen. U kunt de volmacht ook niet meer intrekken.
N.B. U kunt geen machtiging aanvragen als u een kiezerspas heeft aangevraagd en gekregen.

Meer weten?

 • Wilt u meer weten over stemmen bij volmacht? U kunt terecht bij het loket Burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Op de websites www.kiesraad.nl en www.elkestemtelt.nl staat veel informatie over de verkiezingen.
 • Hieronder vindt u het document waarmee u een volmachtsbewijs kunt aanvragen.