In een andere gemeente stemmen voor het Europese Parlement

Dit item is verlopen op 23-05-2019.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kan u bij de verkiezingen stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

  • U kunt een 'verzoekschrift kiezerspas Europees Parlement' ophalen bij het loket Burgerzaken of hieronder downloaden.
  • Het ingevulde formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij het loket Burgerzaken binnen zijn. Het loket Burgerzaken is tot 16.30 uur geopend.
  • Als uw verzoek wordt goedgekeurd, krijgt u een kiezerspas. Daarmee kunt u in een willekeurig stembureau in Nederland uw stem uitbrengen.

Kiezerspas mondeling aanvragen

  • U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dat kan uiterlijk tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. U moet dan persoonlijk naar het loket Burgerzaken gaan. Neem uw stempas en legitimatie mee!
  • Als uw verzoek wordt goedgekeurd, krijgt u een kiezerspas. Daarmee kunt u in een willekeurig stembureau in Nederland uw stem uitbrengen.

Als u per brief mag stemmen, kunt u geen kiezerspas aanvragen.
Als u gevolmachtigd bent om voor iemand anders te stemmen, kunt u geen kiezerspas aanvragen.