Landelijk referendum 2018: Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een referendum onderworpen wet

Dit item is verlopen op 24-03-2018.

De burgemeester van Wierden maakt bekend dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van deze wet vanaf heden kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is.

Wierden, 7 maart 2018

De voorzitter, J.H.M. Robben.