Stemmen in een andere gemeente

U heeft een uitnodiging gekregen om in onze gemeente te gaan stemmen. U kunt echter ook vragen of u in een andere gemeente uw stem mag uitbrengen.

Wat moet u doen als u in een andere gemeente wilt stemmen?

U kunt op twee manieren vragen om in een andere gemeente te mogen stemmen. U kunt dat online regelen, maar ook persoonlijk in het gemeentehuis. 

  • Online aanvragen: Nadat u uw stempas heeft ontvangen, kunt u online een aanvraag doen om in een andere gemeente te mogen stemmen. Dat kan tot en met 12 maart 2021 17.00 uur. U krijgt vervolgens een kiezerspas, waarmee u in een andere gemeente kunt stemmen.
  • In het gemeentehuis: U maakt van te voren een afspraak bij het loket Burgerzaken. Als u naar uw afspraak gaat (uiterlijk 12 maart 2021), neemt u uw stempas mee. Uw stempas wordt ingenomen en u ontvangt daarna een kiezerspas, waarmee u in elke andere gemeente in Nederland kunt stemmen.

Als u naar het stembureau gaat, neemt u u uw kiezerspas én uw identitetsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kiezerspas aanvragen

Wanneer mag u niet in een andere gemeente stemmen?

Als u al aan iemand een volmacht heeft gegeven om voor u te stemmen, kunt u niet meer vragen om buiten uw eigen gemeente te mogen stemmen. Ook als u toestemming heeft gekregen om vanuit het buitenland per brief te stemmen, kunt u niet meer vragen om buiten uw eigen gemeente te mogen stemmen.

Let op

Als u uw kiezerspas verliest, kunt u geen nieuwe meer krijgen. U kunt dan dus niet stemmen.

Meer weten?

Documenten: