Stemmen voor het referendum: hoe werkt het?

Dit item is verlopen op 22-03-2018.
Afbeelding van stembiljet

Op 21 maart 2018 kunt u bij het raadgevend referendum stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  2017 (Wiv 2017). Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit betekent dat er bij ‘geldig tot’ 22 maart 2013 of een latere datum moet staan.

Uw stem uitbrengen bij het raadgevend referendum over de Wiv 2017

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv 2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.

Als u blanco wilt stemmen, vult u niets in. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Mensen die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Lees meer over het referendum over de Wiv 2017 op de website van de Referendumcommissie.