Stempas én legitimatie meenemen

Twee weken vóór de verkiezing krijgt u een stempas. Als u gaat stemmen, moet u de stempas en een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) meenemen. Voor de verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U bent verplicht om uw legitimatiebewijs te laten zien aan de voorzitter van het stembureau.