Verkiezingen: kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2018

Dit item is verlopen op 23-03-2018.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wierden op 21 maart 2018 maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wierden plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij loket burgerzaken aan het adres Pouliestraat 3, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij loket burgerzaken.
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL07BNGH 028.50.09.508 ten name van gemeente Wierden o.v.v. “Waarborgsom kandidaatstelling, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. De waarborgsom moet uiterlijk op 22 januari 2018 zijn ontvangen.