Verkiezingen: zitting over geldigheid kandidatenlijsten en nummering

Dit item is verlopen op 23-03-2018.

Verkiezing Gemeenteraad 2018: zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wierden maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00, in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.