Hoe gaat het er tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften aan toe?

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Dat doet u in het bijzijn van de andere betrokkenen. De commissie nodigt ook de gemeente uit op deze hoorzitting om zo een goed beeld te kunnen vormen.

Apart gehoord worden

Als u een goede reden hebt kunt u ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord. De commissie beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt. U bent niet verplicht om te verschijnen op de hoorzitting van de commissie.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen bij het horen. De kosten voor de getuigen en deskundigen die u meebrengt, moet u zelf betalen.

U kunt u tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Voor een advocaat is dit niet nodig.

Juridische ondersteuning nodig?

Wie zit er in de bezwaarschriftencommissie?

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke externe commissie die bestaat uit mensen die niet bij de gemeente Wierden werken.

Algemene kamer:
  • Dhr. mr. M. Jolink, voorzitter
  • dhr. drs. R.A. Habing
  • Mw. mr. R. Bouwmeester
  • Dhr. L. van der Tol

Sociale kamer:

  • mw. mr. A. Bijlsma, voorzitter
  • Mw. V.T.M. Nijensteen
  • Mw. S. Boonstra

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw M. Stevens-Welleweerd. Deze is te bereiken in het gemeentehuis (tel. 0546 580 800).