Hoe kan ik mijn bezwaar intrekken?

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat per brief of digitaal. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt gehoord.

Digitaal

Als u uw bezwaar wilt intrekken, dan kan dat. Trekt u uw bezwaar digitaal in, dan vult u de nodige gegevens stap voor stap in.

 bezwaar intrekken Logo DigiD

Per brief

Als u per brief een bezwaarschrift wilt intrekken, stuurt u een brief naar gemeente Wierden, postbus 43, 7640 AA Wierden) moet u daar de volgende gegevens inzetten:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Dat u uw bezwaar wilt intrekken
  • De datum waarop u het oorspronkelijke bezwaar heeft ingediend
  • Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens was

Mondeling

U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken tijdens de hoorzitting.