Waaraan moet uw bezwaarschrift voldoen?

Binnen 6 weken bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, dan moet u dit doen binnen zes weken na de datum waarop de brief met het besluit is verzonden. Als uw bezwaar later bij ons binnenkomt, dan hoeven wij uw bezwaar niet in behandeling te nemen. Staat er geen verzenddatum op de brief, maar alleen een datum waarop de brief is geschreven, dan is de brief dezelfde dag verzonden en kunt u deze datum gebruiken.

Wat gebeurt er als u te laat bent?

Als u uw brief te laat indient, hoeven wij niet inhoudelijk op uw bezwaar te reageren. (Uw bezwaar kan dan 'niet-ontvankelijk' worden verklaard.)

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Dient u uw bezwaar digitaal in, dan vult u de nodige gegevens stap voor stap in.

Als u per brief een bezwaarschrift wilt indienen, moet u daar de volgende gegevens inzetten:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • De reden(en) waarom u het hier niet mee eens bent
  • Een kopie van de brief over het besluit, of de datum en het kenmerk (nummer) die op de brief staan

Wat gebeurt er als u iets vergeet te vermelden?

Als uw bezwaar niet compleet is, omdat u iets bent vergeten, vragen wij u om de missende informatie alsnog aan te leveren. Doet u dat niet op tijd, dan hoeven wij niet inhoudelijk op uw bezwaar te reageren. (Uw bezwaar kan dan 'niet-ontvankelijk' worden verklaard.)