Wat gebeurt er nadat ik mijn bezwaar hebt opgestuurd?

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Soms neemt de behandelende afdeling contact met u op om het besluit toe te lichten en samen met u te bekijken of het probleem ook op een andere manier kan worden opgelost. Meestal krijgt u daarna een uitnodiging om op het gemeentehuis uw bezwaar toe te lichten in een gesprek.

Maakt u bezwaar tegen de hoogte van uw gemeentelijke belastingen of de woz-waarde van uw woning? Dan neemt een ambtenaar van het loket Belastingen uw bezwaar in behandeling en zal hij u een antwoord geven. In alle andere gevallen wordt uw bezwaar behandeld door de commissie bezwaarschriften.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Daarna wordt u in principe uitgenodigd voor een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. U kunt uw bezwaar daar mondeling toelichting. De commissie nodigt ook de gemeente uit op deze hoorzitting om zo een goed beeld te kunnen vormen. Op basis van alle gekregen informatie adviseert de commissie over uw bezwaarschrift.

Een nieuwe beslissing

Met het advies van de bezwaarschriftencommissie in de hand kijkt het bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad) nog een keer naar het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Was het een goed besluit dat kan blijven staan? Of moet het toch anders? En hoe dan? Het bestuursorgaan neemt hier een beslissing over en laat dat ook aan u weten.