Wat kan ik doen als er haast bij is? (voorlopige voorziening)

Het is natuurlijk mogelijk dat u haast heeft met uw bezwaar. Bijvoorbeeld omdat in het besluit iets staat waar u direct last van heeft en wat ook niet teruggedraaid kan worden. Wij kunnen uw bezwaar niet met spoed behandelen. Wel kunt u in zo'n geval een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u inderdaad een voorlopige voorziening krijgt, wordt er een speciale regeling getroffen voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur dan een brief naar:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Voorbeelden

u lijdt schade

De gemeente heeft besloten dat u binnen vier weken maatregelen moet nemen om uw bedrijf te laten voldoen aan bepaalde milieu-eisen. U bent het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Normaal gesproken moet u dan tóch binnen vier weken voldoen aan de milieu-eisen. Om dat voor elkaar te krijgen moet u nu veel geld investeren. Als de gemeente door uw bezwaar beslist dat u toch niet aan alle gestelde eisen hoeft te voldoen, bent u dat geld kwijt. U lijdt dan schade doordat het besluit is uitgevoerd. In zo'n geval kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Die kan dan beslissen dat u in elk geval mag wachten totdat er een definitieve uitspraak is over uw bezwaar.

De gemeente heeft besloten dat uw buurman een bedrijf aan huis mag beginnen, waardoor u veel geluidsoverlast zult krijgen. U bent het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Zolang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan over uw bezwaar, mag uw buurman zijn werkzaamheden gewoon uitvoeren. U heeft daar veel overlast van. In zo'n geval kunt u een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechtbank. Die beslist dan of de buurman wel of niet mag werken totdat er een definitieve uitspraak is over uw bezwaar.

het besluit is onomkeerbaar

De gemeente heeft besloten dat er een parkeerplaats komt op een plek waar nu een kikkerpoel is. U maakt daar bezwaar tegen. Normaal gesproken mag de gemeente dan beginnen met de werkzaamheden zolang er geen definitieve uitspraak is over uw bezwaar. De kikkerpoel zou daardoor onherstelbaar beschadigd worden. In zo'n geval kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen dat de gemeente moet wachten met de werkzaamheden totdat er een definitieve uitspraak is op uw bezwaar.

het besluit is omkeerbaar

De gemeente heeft uw buurman een vergunning gegeven om een schuur te bouwen. U maakt daar bezwaar tegen. Uw buurman mág dan gewoon beginnen met bouwen. Toch is het niet verstandig om dat te doen. Als de gemeente door uw bezwaar beslist om de vergunning in te trekken, moet uw buurman de schuur namelijk weer afbreken. U kunt in dit geval geen voorlopige voorziening aanvragen, omdat het besluit 'omkeerbaar' is: uw buurman kan de schuur weer afbreken als dat nodig is.