In beroep gaan

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Aan het einde van de brief waarin de beslissing van de gemeente staat, kunt u lezen aan wie u uw beroepschrift moet sturen: de Rechtbank Overijssel of de Raad van State.

Rechtbank Overijssel

  • Per brief: Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
  • Digitaal:

Naar het digitale loket van de rechtbank

Raad van State

  • Per brief: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
  • Digitaal:

Naar het digitale loket van de Raad van State

Meer info