Overlast van jongeren of vandalisme

Heeft u overlast door jongeren of vandalisme, dan kunt u de politie bellen (in spoedgevallen 112 of zonder spoed 0900 8844).

Als er sprake is van eenmalige overlast, dan kan de politie vaak simpel optreden. In andere gevallen kan het voorkomen dat er nader overleg moet komen tussen b.v. poitie en gemeente. Dit kan ertoe leiden dat maatregelen genomen kunnen worden (bijvoorbeeld: andere uitstapplaatsen van de discobus).