Overlast van lawaai

Lawaai kan soms erg storend zijn, hoewel dat ook afhangt van waar het vandaan komt en hoe vaak het voorkomt. Soms is het eenmalige overlast en soms komt deze telkens terug. Van buren, van een bedrijf, van vliegtuigen.

Lawaai-overlast door buren

Ongeveer 40% van alle inwoners van ons land heeft vaak last van lawaai dat door buren wordt veroorzaakt. Om het maar direct duidelijk te stellen: Aan dit soort overlast is moeilijk een einde te maken. Opheffen van burenlawaai is bij uitstek een kwestie van wederzijds begrip en goede wil. Ontbreekt het aan goede wil om afspraken te maken (desnoods na bemiddeling door de politie), dan blijft er maar één ding over: een rechtzaak. Daarbij moeten we wel aantekenen dat dit soort acties de onderlinge verstandhouding in de meeste gevallen alleen maar verslechtert.

Waar kunt u terecht met uw klacht ?

Het ministerie van VROM heeft met verschillende partijen de handreiking Burenlawaai ontwikkeld. Op deze site staan veel concrete tips, oplossingen en praktijkvoorbeelden.

  • Bij burengerucht is het het beste (naderhand) de zaak met uw buren rustig uit te praten en te regelen.
  • Lukt dat niet, dan kunt u proberen door middel van bemiddeling van de politie de problemen op te lossen.
  • Heeft u last van lawaai van de buren, dan kunt u de politie bellen, die uw buren kan verzoeken het wat rustiger aan te doen. Het telefoonnummer is 0900-8844.
  • Lijkt het aan te komen op een rechtzaak, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket in Almelo . 

Lawaai-overlast in de woonbuurt 

Niet alleen lawaai dat door uw buren wordt veroorzaakt, kan hinderlijk zijn: ook lawaai in de buurt door anderen kan een hinderlijke zaak zijn. Wat deze vorm van overlast betreft zijn een aantal artikelen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, onder andere over crossen, modelvliegen, alarminstallaties, geluidswagens en overlast door horeca en andere recreatie-instellingen.

Heeft u lawaai-overlast in de woonbuurt, dan kunt u de politie bellen (0900 8844).

Lawaai-overlast door (horeca)bedrijven

Heeft u lawaai-overlast van bedrijven of horeca, dan kunt u twee dingen doen:

U kunt de politie bellen (0900 8844)
U kunt contact opnemen met het loket Bouwen en wonen.
Of U de Regiopolitie of de gemeente belt hangt af van bijvoorbeeld het tijdstip waarop u de overlast ervaart.

Als er sprake is van eenmalige overlast, dan kunnen de Regiopolitie of gemeente optreden. In andere gevallen kan het voorkomen dat de gemeente eerst geluidmetingen verricht. Deze kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat het bedrijf andere geluidsnormen krijgt opgelegd.