Overlast van verkeer

Te hard rijden, verkeerd parkeren, crossende brommers en auto's of motorvoertuigen in natuurgebieden. Het mag allemaal niet, maar niet iedereen houdt zich aan de regels die gelden voor het verkeer. Het verkeer kan soms behoorlijk overlast veroorzaken.

Waar kunt u terecht ?

Heeft u overlast door het verkeer, dan kunt u drie dingen doen:

Of u de politie of de gemeente belt hangt af van bijvoorbeeld het tijdstip waarop u de overlast ervaart.

Als er sprake is van eenmalige overlast, dan kan de politie optreden. Is er een structureel probleem, dan is het interessant om dat te melden op het verkeersspreekuur of om een seintje te geven aan het loket Bouwen en wonen. De gemeente kan dan kijken of er maatregelen moeten worden genomen.

Bij snelheidsovertredingen kan het voorkomen dat de gemeente eerst snelheidsdmetingen verricht. Deze kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat drempels of andere verkeersremmende maatregelen worden genomen.