Parkeer overlast

Vrachtauto's, caravans en autowrakken mogen niet zomaar overal geparkeerd worden. Dat is niet voor niks. Als ze langere tijd ergens staan, kunnen ze heel wat overlast veroorzaken.

Vrachtauto's

Vrachtauto's die langer zijn dan zes meter mogen niet zomaar overal geparkeerd worden. Er zijn plaatsen waar zulke grote voertuigen nooit geparkeerd mogen worden en er zijn wegen waar zulke grote vrachtauto's alleen op doordeweekse dagen tussen 8.00 en 18.00 uur geparkeerd mogen worden.

Caravans enz

Een caravan of kampeerauto mag binnen de bebouwde kom staan als er voldoende parkeerruimte voor anderen over blijft. Bovendien mag het straatbeeld er niet door ontsierd worden.

Als een kampeervoertuig onevenredig veel parkeerruimte in beslag neemt of het straatbeeld ontsiert, dan mag hij er maximaal zeven dagen staan. Wilt u de wagen toch langer parkeren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij het loket Bouwen en wonen.

Niet rijklaar voertuig (b.v. autowrak)

Het is verboden een voertuig, waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken, niet kan of mag worden gereden, langer dan drie opeenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Uitzicht belemmerende voertuigen

Het is de eigenaar, houder of bestuurder van een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter (met inbegrip van de lading) verboden dit voertuig te plaatsen of te laten staan bij, vóór of achter een bewoond perceel op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht vanuit dat perceel voor de bewoners wordt belemmerd. Dit geldt niet voor de tijd die nodig is voor het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of het in- en uitladen van goederen. Het bepaalde geldt niet voor wat betreft de belemmering van uitzicht voor de inwonende leden van het gezin van de eigenaar, houder of bestuurder van het bedoelde voertuig.

Waar kunt u terecht met klachten ?

Bovenstaande regels worden beschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). De naleving van de regels in de APV ligt in handen van de politie. Daar kunt u dus ook terecht met klachten (telefoon in spoedgevallen 112 en zonder spoed 0900 8844).