Wat mag wel en niet met de hond

Regelmatig hebben mensen vragen of klachten over honden. Wat mag nu wel en wat mag nu niet als iemand een hond heeft?

Belangrijke regels

Aanlijnplicht

  • Uw hond moet altijd aangelijnd zijn, behalve door de gemeente aangewezen losloopgebieden

Hond niet op akkers en in weilanden

Honden mogen niet op akkers en in weilanden komen want hondenpoep kan zeer schadelijk zijn voor koeien. Drachtige koeien kunnen spontaan een abortus krijgen door een parasiet in de uitwerpselen van uw hond.

Hondenpoep opruimen

Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd. Of u nu binnen of buiten de bebouwde kom bent met uw hond, u moet de poep direct opruimen. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om iets bij u te hebben om de poep op te ruimen, zoals een zakje of schepje. Als u niks bij u heeft om de hondenpoep op te ruimen dan kunt u een boete krijgen. (Tenzij uw hond een geleidehond of een hulphond is.)

Controle

De opsporingsambtenaar van de gemeente (BOA) controleert of u  zich aan de regels rondom houdt.  Hij kan boetes uitschrijven:

Boetes in verband met honden
Hond loopt los op openbare plaatsen (zowel binnen- als buiten de bebouwde kom) € 95,00
Hond loopt los in een speelplaats, zandbak, speelweide € 140,00
Hondenpoep laten liggen (binnen de bebouwde kom) € 140,00
U heeft geen opruimmiddel bij u € 95,00

Vragen en klachten

Met vragen en klachten kunt u terecht bij het Loket Bouwen en wonen