Wateroverlast

Wateroverlast (regenwater)

Heeft u tijdens hevige regenval bijvoorbeeld last van water op straat, in het park, in uw tuin of kelder of misschien vocht in huis, leest u dan wat de gemeente voor u kan doen. 

Water op straat of in groenstroken

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens hevige buien kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en kan er enige tijd water blijven staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zijn. In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dit een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen. Wanneer het water niet binnen de normale tijd verdwenen is of ziet u dat er een kolk verstopt is, meld dit dan aan de gemeente (Loket Bouwen en wonen) zodat wij dit probleem kunnen verhelpen.

Sloten en vijvers

Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeil in de sloot of vijver (oppervlaktewater) hoger is dan normaal. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Deze hinder moeten we leren te accepteren. Vergelijk deze hinder met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm.

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou vele miljoenen euro’s kosten. Daarom is een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daarmee onbruikbaar worden. Zelf kan u ook bijdrage aan het verminderen van wateroverlast door af te koppelen.

Voorkom wateroverlast/ verstopping riolering

U kunt helpen het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen en wateroverlast in huis en op straat voorkomen! Hieronder staan enkele tips over wat wel en niet in het riool kan, en wat je wel met je afval doet.

Wel doen

Niet doen

Minder water gebruiken. Met een simpele waterbesparende douchekop en een spoelstop op het toilet besparen we al heel wat water. En de investering in het materiaal heeft u er binnen korte tijd alweer uit! Onder Water besparen staan meer tips. Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen (zoals maandverband, etensresten, schoonmaakdoekjes). Al deze stoffen kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken en de werking van pompen verstoren.
Regenwater afkoppelen, zodat het niet meer in het vuilwaterriool terecht komt. Spoel geen frituurvet in de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Dat maakt de kans groot op verstopping in uw eigen huis en dat van de buren. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container, of lever het in bij het afvalbrengpunt ’t Exoo, Enterweg te Enter.
Voorkom verstopping door uw afvoer regelmatig te ontvetten met soda en heet water.
Spoel geen resten (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. Gooi het ook niet in de put op straat. Lever het in bij het afvalbrengpunt ’t Exoo, Enterweg te Enter.

Gooi hondenpoepzakjes NIET in de putjes langs de weg. Hondenpoepzakjes zorgen voor verstoppingen en dragen bij aan wateroverlast. Deponeer de zakjes in uw grijze container.

Grondwateroverlast

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast. De gemeente kan niet altijd voorkomen dat er wateroverlast ontstaat (is ook niet de taak van de gemeente). Daarom zullen inwoners soms zelf aanvullende maatregelen (waterhuishoudkundig en/of bouwkundig) moeten nemen. Als u last heeft van grondwateroverlast ga dan eerst na of uw buren of andere woningen in de buurt dezelfde problemen hebben. Als u de enige bent die last heeft van grondwateroverlast ga dan na of uw riolering of waterleiding niet lek is.

Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, heeft u de volgende taken:

 • nemen van waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage;
 • nemen van bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, zoals niet-waterdichte kelders, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes;
 • nemen van maatregelen als er sprake is van een slechte structuur / doorlatendheid van de gronden;
 • nemen van voorzieningen voor de ontwatering bij de ontwikkeling (bouw en woonrijp maken) van nieuwe gebieden.

Tips voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast vindt u op https://www.twentswaternet.nl/grondwateroverlast/ en hieronder.

Voorkom grondwateroverlast

Nieuwbouw

Tijdens de bouwfase rijden vaak zware machinesover de omliggende grond. Het gevolg daarvan is een verdichting van de ondergrond. Vlak voor de oplevering van het pand worden de toekomstige tuinen voorzien van een laag teelaarde, vaak zonder dat de ondergrond is omgewerkt. Het gevolg hiervan kan zijn dat u maanden later na flinke regenval in een inmiddels ingerichte tuin wateroverlast ondervindt. Het water kan niet weg door de verdichte ondergrond.  Tekening die uitlegt hoe er grondwater in de kruipruimte kan komen.

Let er daarom op dat voor het aanbrengen van de teelaarde eventuele verdichtingen van de ondergrond eerst worden omgewerkt (door minimaal 1 meter diep te laten spitten, let wel op riolering en kabels en leidingen die in de ondergrond zitten). Als dit niet geregeld is door de aannemer, zorg er dan zelf voor. Voorkomen is beter dan genezen! Als doorspitten geen optie is omdat de tuin al is ingericht is het aanbrengen van grindpalen een mogelijkheid. Dit kan met behulp van een grondboor relatief eenvoudig. U boort een gat met de boor zo diep mogelijk en vult deze met grind. Om te voorkomen dat het grind verstopt doordat de grond ertussen spoelt is er een eenvoudige truc: een oude panty. U vult de panty boven het gat met grind en laat deze beetje bij beetje zakken aan het eind legt u een knoop.

Overigens vermindert wateroverlast in tuinen van nieuwbouwwijken vaak na enkele jaren, wanneer het groen een volwassen wortelstelsel heeft ontwikkeld en het bladoppervlak meer water verdampt.

Vochtige kruipruimte: oorzaken en oplossingen

Wanneer de afvoer van water in de grond stagneert, kan de kruipruimte vochtig worden. Een kruipruimte die continue onder water staat, kan stankklachten veroorzaken of leiden tot opkruipend vocht. Een kruipruimte mag niet te diep zijn aangelegd. Meestal is het zelfs niet eens noodzakelijk om een kruipruimte aan te leggen, Bij nieuwbouw moet de vloer dampdicht zijn, dat voorkomt klachten. Water in de kruipruimte kan in een enkel geval ook worden veroorzaakt door bouwfouten zoals foutief aangelegde binnenriolering en het vergeten aan te sluiten op de hoofdriolering in de openbare weg. Dergelijke gebreken kunt u verhalen bij de bouwer via de GIW-garantie of via de vorige eigenaar. Een andere oorzaak van water in de kruipruimte is een te hoge grondwaterstand. 

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Wateroverlast in de tuin (veelal in nieuwbouwwijken)

slecht doorlatende bovengrond

 • tuin in de woonrijpfase minimaal 1 m diep doorspitten.
 • wachten: het lost zich meestal in de loop der tijd vanzelf op
 • diepwortelende beplanting aanbrengen zoals bomen, de wortels brengen lucht in de bodem

Wateroverlast in de kruipruimte

 • als het sporadisch (alleen ’s winters): niets doen
 • komt het regelmatig over een langere periode voor: zie wateroverlast in de tuin, vaak zorgt een slecht doorlatende tuin ervoor dat het water naar de woning trekt.
 • kruipruimte isoleren
 • ventileren
 • de grond in de kruipruimte los maken waardoor het water weg kan

Water in kelder of convectorput

bouwkundig gebrek

 • waterdicht laten maken door gespecialiseerd bedrijf. Als het een nieuwbouwwoning is kunt u de aannemer aansprakelijk stellen

Vocht in de woning

 • vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie
 • drainage aanbrengen
 • de kruipruimte isoleren of voorzien van een laag schelpen - de kruipruimte goed ventileren 

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan u adviseren over de te treffen maatregelen. Meer Informatie over vocht in huis en mogelijke oplossingen vindt u op de website van Stichting Rioned

Meer informatie op onze website