Sta je midden in de samenleving en denk je graag mee over wat er nodig is om prettig en gezond te kunnen (blijven) wonen en meedoen in de gemeente Wierden? Dan is de Cliëntenraad Sociaal Domein iets voor jou!

Wat doet de Cliëntenraad Sociaal Domein?

Het gemeentebestuur wil graag weten wat er speelt bij haar inwoners. Daarom is er de Cliëntenraad Sociaal Domein. De CRSD adviseert het bestuur bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het lokale en waar mogelijk regionale beleid als het gaat om de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Dat doet de CRSD vanuit een onafhankelijke positie.

De CRSD geeft gevraagd én ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van onderstaande thema's. Al deze thema’s vormen samen het ‘sociaal domein’.

 • Wonen
 • Zorg en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugdzorg en passend onderwijs
 • Hulp in de huishouding
 • Meedoen in de samenleving
 • Hulpmiddelen en passend vervoer
 • Prettige en veilige leefomgeving

Wie zitten er in de Cliëntenraad Sociaal Domein?

In de CRSD zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met specifieke deskundigheid (clusters) op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

De CRSD spreekt namens:

 • Ouderen
 • Jeugd
 • Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Mantelzorg en vrijwilligers
 • Mensen die onder de participatiewet vallen
 • Diaconie en caritas
 • Vrouwenorganisaties
 • Vluchtelingenwerk

Wie heeft de Cliëntenraad Sociaal Domein nodig?

De termijn van enkele leden eindigt binnenkort. Daarom zoekt de CRSD nieuwe leden voor het cluster Mantelzorg en vrijwilligers.

Wat verwacht de Cliëntenraad Sociaal Domein van haar leden?

 • Je bent gewend een verbindende rol aan te nemen en staat midden in de samenleving;
 • Je hebt kennis van en ervaring/affiniteit met de Wmo, Jeugdwet en/of de Participatiewet;
 • Je bent in staat en bereid om beleidsinformatie te lezen en kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je woont in de gemeente Wierden (Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter, Rectum, Ypelo, Zuna);
 • Je bent onafhankelijk. Dat wil zeggen dat je niet werkt in een beleidsfunctie bij de gemeente of bij een organisatie waarmee de gemeente een zakelijke of subsidierelatie heeft voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet. Je oordeelt op basis van eigen inzicht en overtuiging en bent niet gebonden aan overleg met een groepering of achterban.

Meer informatie en reageren

 • De CRSD vergadert eens per maand op de maandagavond van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in het gemeentehuis in Wierden.
 • De functie vraagt een inzet van gemiddeld 6 uur per maand, inclusief de vergadering.
 • De zittingstermijn is 4 jaar en kan verlengd worden met instemming van de CRSD.
 • Op www.wierden.nl/clientenraad vind je onder andere de jaarverslagen van de CRSD van de afgelopen jaren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Solliciteren

Ga jij ervoor? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar m.veldhuis@wierden.nl