Huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen door de hoge energierekening kunnen hier een eenmalige energietoeslag voor aanvragen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de energietoeslag in 2023 €1300 bedraagt. 

Voorschot energietoeslag ontvangen in 2023?

Heeft u dit jaar een voorschot energietoeslag van in totaal €500 ontvangen? Dan krijgt u de aanvullende €800 automatisch overgemaakt. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen.

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag in 2023?

Heeft u geen voorschot ontvangen maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Via onderstaande knop kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. Het is ook mogelijk om de aanvraag schriftelijk te doen, het aanvraagformulier kunt u ophalen en inleveren bij het Zorgloket van de gemeente. U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2023. Aan deze aanvraag zitten een aantal voorwaarden verbonden. Het maakt hierbij niet uit wat de aard van het inkomen is. Dat betekent dat ook gepensioneerden, zelfstandigen of mensen in loondienst recht kunnen hebben op de eenmalige energietoeslag.

DigiD linkAanvraag energietoeslag

Voorwaarden:

 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld.
 • U heeft een niet te hoog vermogen (zie onderstaande bedragen)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U staat ingeschreven in de Baisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U betaalt zelf de energierekening
 • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen

U kunt ook in aanmerking komen wanneer u als gevolg van een schuldenregeling op grond van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een bedrag van uw inkomen overhoudt om van te leven dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

120% van de bijstandsnorm excl. vakantietoeslag (netto)

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.303,06

€1.516,97

Samenwonend/getrouwd

€1.947,22

€2.060,21

De volgende vermogensgrenzen worden gehanteerd:
€10.000,- voor alleenstaanden
€15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden

Voor het vaststellen van uw vermogen kijken we naar de tegoeden op uw bank- en spaarrekening en niet naar een eigen koopwoning of goederen als een auto of waardevolle spullen. 

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2023

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor een extra bijdrage in de energiekosten of subsidie voor verduurzaming.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 - 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt