Huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen door de hoge energierekening kunnen hier een eenmalige energietoeslag voor aanvragen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Bijstandsuitkering

Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben al een vergoeding van € 1.300,- ontvangen voor de hogere energiekosten. Ook huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsuitkering die gebruik maken van de Gemeentepolis van Menzis of dit jaar een aanvraag hebben gedaan in het kader van het volwassenenpakket hebben een vergoeding ontvangen.

Overige aanvragen laag inkomen

Andere inwoners met een laag inkomen kunnen via onderstaande button 'Aanvraag energietoeslag' een aanvraag doen. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022. Aan deze aanvraag zitten een aantal voorwaarden verbonden. Het maakt hierbij niet uit wat de aard van het inkomen is. Dat betekent dat ook gepensioneerden, zelfstandigen of mensen in loondienst recht kunnen hebben op de eenmalige energietoeslag. 

DigiD linkAanvraag energietoeslag

Voorwaarden:

  • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld. De gemeente beoordeelt de aanvraag alleen op uw inkomen en niet op uw vermogen.
  • U bent 21 jaar of ouder
  • U krijgt geen studiefinanciering
  • U woont in de gemeente Wierden
  • U staat ingeschreven in de Baisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
  • U betaalt zelf de energierekening
  • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen

120% van de bijstandsnorm excl. vakantietoeslag (netto)

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.256,08

€1.397,27

Samenwonend/getrouwd

€1.794,39

€1.892,81

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 juli 2022

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor een extra bijdrage in de energiekosten of subsidie voor verduurzaming.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 - 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt(externe link)