De prijzen van de energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Gemeente Wierden wil zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners als gevolg van de stijgende energierekening in de financiële problemen komen. Hiervoor heeft de gemeente twee aanvullende regelingen in aanvulling op de eenmalige energietoeslag (van € 1.300,- van de Rijksoverheid) beschikbaar gesteld. De aanvullende regelingen zijn verdeeld over twee sporen. Eén regeling richt zich op inkomensondersteuning door een extra financiële bijdrage in de energiekosten voor huishoudens. De andere richt zicht op energiebesparing in de woning en betreft een subsidieregeling die is bedoeld voor het verduurzamen van koopwoningen.

Extra financiële bijdrage in de energiekosten voor huishoudens

Voor huishoudens met een lager inkomen is er vanuit de Rijksoverheid de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Meer over deze regeling is te vinden op www.wierden.nl/eenmalige-energietoeslag. Voor wie niet in aanmerking komt voor deze regeling of voor wie deze regeling niet voldoende is, is er voor inwoners uit gemeente Wierden onder voorwaarden nu een extra bijdrage in de gestegen energiekosten. Deze regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt.

Wethouder Hans ter Keurst (Zorg en Welzijn); ‘We willen hiermee voorkomen dat huishoudens als gevolg van de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen. De regeling geldt in eerste instantie tot en met maart 2023. Daarna bekijken we of de regeling wordt voortgezet’. Op www.wierden.nl/regeling-extra-energietoeslag staat meer informatie over de regeling ‘extra financiële bijdrage in de energiekosten’. Hier staan ook de voorwaarden en kunnen inwoners een aanvraag indienen.

Subsidieregeling maatregelen verlagen energierekening particuliere woningeigenaren

Deze regeling is bedoeld voor woningeigenaren met een lager inkomen die een koopwoning bezitten met een lage energetische waarde (laag energielabel, slechte isolatie).

De subsidieregeling maakt het voor deze inwoners mogelijk om duurzaamheidsinvesteringen uit te voeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolerende maatregelen. ‘Het verduurzamen van een woning is de moeite waard, maar vergt vaak een forse investering. Met deze subsidieregeling willen we woningeigenaren met een lager inkomen in de gelegenheid stellen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en daarmee de energierekening te verlagen’, aldus wethouder Richard Kortenhoeven (Duurzaamheid). 

Op www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren staat meer informatie over deze subsidieregeling. Hier staan ook de voorwaarden en kunnen inwoners een aanvraag indienen. Op dit moment is gemeente Wierden in gesprek met Reggewoon en andere verhuurders om de mogelijkheden voor huurders te verkennen.

Energiecoach voor advies op maat

Stichting Duurzaam Wierder-Enter verzorgt het gemeentelijke energieloket. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen over isolatie, besparing, duurzaamheidslening en subsidies. Denk hierbij aan tips over kleine aanpassingen om de woning te verduurzamen en informatie over mogelijke subsidies, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de duurzaamheidslening van het Nationaal Warmtefonds. Ook geven zij graag advies aan inwoners die grotere duurzaamheidsmaatregelen willen treffen.

Belangrijk: een afspraak met een Energiecoach is gratis. Iedere inwoner van gemeente Wierden die geïnteresseerd is in een persoonlijk advies om energie te besparen of interesse heeft in een huisbezoek van een energiecoach kan mailen naar duurzaamwierdenenter of
(tijdens kantooruren) bellen naar 0546 - 72 31 17.

Elke woensdag van 15.00 – 17.00 uur zijn de energiecoaches aanwezig  en kunnen inwoners binnenlopen om hun vragen te stellen. Aanvullende informatie over het Energieloket en de energiecoaches staat op www.duurzaamwierdenenter.nl.

Let op: andere locatie inloopspreekuur

Vanaf 1 februari 2023 vindt het inloopspreekuur plaats in de bibliotheken in Wierden en Enter.

  • Spreekuur Wierden: woensdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Pouliestraat 2, Wierden
  • Spreekuur Enter: donderdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Oude Pastoriestraat 6, Enter