Door de sterke toename van asielaanvragen in Ter Apel is er een grote druk ontstaan op de doorstroming van, en het bieden van onderdak aan asielzoekers. Om de doorstroming weer op gang te helpen, heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Daarom, maar ook vanuit maatschappelijk en humaan oogpunt, stelt de gemeente Wierden 37 opvangplekken beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Deze opvangplekken worden gerealiseerd aan de Vlierdijk 7 te Wierden. Op dit perceel, dat eigendom is van de gemeente, zullen 7 chalets gezamenlijk onderdak gaan bieden aan maximaal 37 asielzoekers. Op 3 oktober 2022 wordt de locatie beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Vanaf die datum kunnen de eerste asielzoekers hier worden opgevangen.

Humane opvang

“Los van de opdracht, moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen aan een humane opvang van asielzoekers”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar. “We zijn een gastvrije gemeente en bieden op verschillende locaties ook al onderdak aan statushouders en Oekraïense ontheemden.” Een aantal Oekraïners wordt in Wierden opgevangen in chalets. Deze beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid waardoor een zekere mate van privacy geboden wordt. Gezien de goede ervaring met deze vorm van opvang, heeft het college van de gemeente Wierden besloten ook chalets in te zetten voor de opvang van asielzoekers.

Invulling

Op het perceel aan de Vlierdijk 7 stonden twee chalets en een woning die eerder werden ingezet voor de opvang van Oekraïners. Zij verhuisden naar chalets aan de Stouweweg in Wierden. Aan de Vlierdijk worden vijf chalets bijgeplaatst. Zo wordt op deze plek humaan onderdak geboden aan maximaal 37 asielzoekers. De gemeente Wierden wil aan de Vlierdijk alleen asielzoekers opvangen die zicht hebben om statushouder te worden. “Zelfstandig wonen, zelfvoorzienend en integreren met behulp van een geschoolde buddy is het hoofddoel voor humane opvang van asielzoekers aan de Vlierdijk”, vult Tigchelaar aan. De gemeente stelt de opvanglocatie aan de Vlierdijk voor maximaal 3 jaar beschikbaar aan het COA. De regie over het reilen en zeilen bij de opvanglocatie, het bieden van veiligheid en optreden bij mogelijke overlast ligt bij de gemeente. Hierover worden aanvullende afspraken gemaakt met het COA.

Begrip opvang

Opvang van asielzoekers is een gevoelig onderwerp dat de gemoederen flink bezig houdt. Welke vorm van opvang, of welke plek hiervoor ook wordt aangewezen, er is niet bij iedereen is er begrip voor de opvang van asielzoekers. Het college van de gemeente Wierden is van mening dat met de gekozen invulling een voor Wierden passende en humane opvang aan asielzoekers geboden kan worden. Omwonenden, in een straal van 500 meter van de Vlierdijk 7, hebben vandaag, vrijdag 16 september, een brief ontvangen over de opvanglocatie. Op www.wierden.nl/asielzoekers staat een veel gestelde vraag- en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers. Aanvullende vragen kunnen worden gemaild naar asielzoekers@wierden.nl

Aanmelden bijeenkomst

Op zaterdag 24 september 2022 is er van 14.00-17.00 uur een inloopbijeenkomst aan de Vlierdijk 7. De inloopbijeenkomst is bedoeld om vragen te stellen en mogelijke zorgen te uiten over deze opvang. Alle inwoners die zich vooraf aanmelden zijn welkom op de inloopbijeenkomst. Aanmelden kan tot 22 september 2022 via het aanmeldformulier op www.wierden.nl/vlierdijk

Aanmelden bijeenkomst

Veel gestelde vragen

Klik op onderstaande knop of ga naar www.wierden.nl/asielzoekers om op de pagina te komen met veel gestelde vragen en antwoorden rondom dit onderwerp. 

Veel gestelde vragen