Dit voorjaar heeft de gemeente Wierden uitvoerig gesproken over windenergie in de gemeente, waarbij ook een voorlopig zoekgebied in beeld was. Uiteindelijk is met de Provincie Overijssel afgesproken dat de gemeente Wierden tot 1 januari 2024 de tijd heeft om onderzoek te doen naar eventuele zoekgebieden en om te komen tot een lokaal windbeleid. 

Praat met ons mee

Gemeente Wierden vindt het belangrijk om samen met haar inwoners te praten over de voorwaarden die er gesteld moeten worden binnen het eventueel vast te stellen windbeleid, afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Kortenhoeven: “We willen graag helder hebben welke voorwaarden dit zijn en deze voorwaarden ook meegeven aan initiatiefnemers en de Provincie.  Om tot een beleid te komen is door het college van burgemeester en wethouders een participatie proces vastgesteld. Daarin is in grove lijn uitgezet hoe het proces er uit ziet tot 1 januari 2024. De bijeenkomst op 28 september is de eerste stap”. Op dit moment is echter niet duidelijk hoe de Provincie verder te werk zal gaan. De gemeente Wierden is nog in afwachting van de beantwoording op hun vragen door de Provincie. Er staat inmiddels een afspraak met de Provincie gepland.

Informatiebijeenkomst 28 september 2023

Om de voortgang te behouden organiseert gemeente Wierden een bewonersavond op 28 september a.s. van 19.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis van Wierden. Tijdens deze avond licht de gemeente Wierden het verdere proces, om te komen voor kaders windbeleid, toe. Ook horen zij graag van haar inwoners welke voorwaarden zij van belang vinden. De opzet van deze avond is van informatieve aard. Tijdens de bijeenkomst komen er geen locaties aan de orde. Wel zullen inwoners worden meegenomen in de uitgangspunten die bureau Witteveen & Bos meenemen in het haalbaarheidsonderzoek. Inwoners die de bijeenkomst op 28 september bij willen wonen, kunnen zich aanmelden. 

Aanmelden informatiebijeenkomst

De gemeente Wierden gaat ook graag in gesprek met belangen- en inwonersgroepen. Hierbij doet gemeente Wierden dan ook graag het verzoek aan deze groepen om zich te melden. Zij kunnen een e-mail sturen naar duurzaamheid@wierden.nl.