Op 16 maart 2023 is er een zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten en de Waterschap verkiezingen. De zitting wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Pouliestraat 3, Wierden. Het gaat om een openbare zitting, die start om 9.00 uur tot einde telling. 

Wat doet het gemeentelijk stembureau?

De proces-verbalen van alle stembureaus in de gemeente Wierden worden gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een (gedeeltelijke) hertelling plaats. Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen vast en maakt hier een proces-verbaal van op. De voorlopige stemuitslagen voor de gemeente Wierden worden daarna bekend gemaakt.

Bekendmaking processen-verbaal stembureaus Wierden op 16 maart

Afschriften van de processen-verbaal en de voorlopige totaal uitslagen van de gemeente worden op deze webpagina gepubliceerd. Vanaf donderdag 23 maart worden door de centrale stembureaus van de provincie Overijssel en waterschap de Vechtstromen in een openbare vergadering de uitslagen officieel vastgesteld.