Gfe-verzamelcontainers (groente-, fruit- en etensresten) bij hoogbouwlocaties

Woont u in een appartement? Dan kunt u vanaf begin 2023 groente-, fruit- en etensresten (gfe) gescheiden inleveren. Gemeente Wierden en Twente Milieu plaatsen begin volgend jaar extra gfe-verzamelcontainers bij hoogbouwlocaties, zoals appartementen.

Locaties nieuwe gfe-verzamelcontainers(externe link) 

Waarom groente-, fruit- en etensresten (Gfe) apart inzamelen?

Samen met de andere Twentse gemeenten wil de gemeente Wierden in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar overhouden. Op dit moment is dat in Wierden 85 kilo per inwoner. Restafval is afval waar al het herbruikbare afval, zoals verpakkingen, papier en glas, niet meer in zit. Gfe-afval hoort ook bij het herbruikbare afval.

Gfe-afval belandt bij bewoners van appartementen op dit moment nog bij het restafval. Door gfe-afval te scheiden heeft u minder restafval en bespaart u kosten. Ook is het beter voor het milieu, van gfe-afval kunnen we compost maken. En compost is weer een goede voedingsbodem om planten en bloemen op te laten groeien. Gfe-afval is dus een waardevolle grondstof!

Wat is het verschil tussen Gft en Gfe?

Gft staat voor Groente, fruit en tuinafval. Omdat inwoners die in een appartement of bovenwoning wonen weinig tuinafval hebben, spreken we over Groente, fruit en etensresten (Gfe). Tuinafval, zoals bijvoorbeeld planten- en bloemenresten, kunt u uiteraard ook in de Gfe container kwijt. Daarbij is het wel belangrijk dat u een speciale vuilniszak gebruikt, namelijk een die gecomposteerd kan worden (biologisch afbreekbaar). Vaak zijn dit groene zakken en te koop bij bijna iedere supermarkt. 

Hoe zijn de gfe-verzamelcontainer-locaties gekozen?

De gemeente heeft samen met Twente Milieu onderzocht, waar ze de gfe-verzamelcontainers het beste neer kunnen zetten. Het belangrijkste hierbij is dat het voor u zo eenvoudig, comfortabel en veilig mogelijk is. Hierbij was het volgende belangrijk:

 • Een locatie dichtbij uw woning, zo dicht mogelijk bij de ingang van uw appartementencomplex.
 • Een locatie niet te dichtbij balkons, deuren en/of ramen om overlast te voorkomen.
 • Een locatie waarbij de gfe-verzamelcontainer het liefst op gemeentelijke grond staat.
 • Voldoende gfe-verzamelcontainers om te voorkomen dat deze snel vol raken. We gaan uit van 40 tot 60 huishoudens per gfe-verzamelcontainer.
 • Het liefst dichtbij de restafvalcontainer, zodat u in één keer meerdere afvalsoorten kunt wegbrengen.
 • Een veilige en makkelijk bereikbare locatie. Voor u tijdens het wegbrengen van uw afval en voor ons wanneer wij het afval ophalen.

Waar plaatsen we de gfe-verzamelcontainer in uw buurt?

 • Dahliastraat ('t Wedervoort) Wierden
 • De Holtinck Wierden
 • Grote Maatweg Wierden
 • Hof van Kingma Wierden
 • Kamillelaan Wierden
 • Kedingen Wierden
 • Kerkhofstraat Wierden
 • Kerspel Wierden
 • Marktstraat Wierden
 • Middenplein Enter
 • Schoolstraat Wierden
 • Smeijerskampstraat Wierden
 • Stamanstraat - Botterhof Wierden
 • Stationsplein Wierden
 • Stationsstraat Wierden
 • Tichelgaarde Wierden
 • Tichelgaarde Wierden (2)
 • Wethouder van Burenstraat Wierden

Bekijk de locaties(externe link)

Vervangen van gft cocon

Op de locaties hieronder wordt het bestaande gft cocon vervangen door een nieuwe gfe zuil.

Wierden

 • Spinnewiel (2x) 
 • Schering (2x)
 • Binnenhof 
 • De Klomphof 
 • Schoolstraat 
 • de Marke 
 • Pouliestraat 
 • Hogebrink 

Enter

 • Doktershof 
 • Het Reggedal 
 • Het Reggedal 
 • Keizershof 
 • Antoniushof 

Melding doen 

Op deze locaties is geen zienswijze mogelijk, maar mocht u hierover een klacht hebben of een melding willen doen dan dat via onderstaande knop. 

Melding doen

Inspraak ontwerp plaatsingsplan containers hoogbouw groente, fruit en etensresten (gfe)

Het college van burgemeester en wethouders van Wierden heeft op 1 november 2022 een ontwerp van een plaatsingsplan voor verzamelcontainers voor groente-, fruit- en etensrestenafval (gfe) in de gemeente Wierden, te weten het “Inspraak ontwerp Plaatsingsplan containers hoogbouw groente, fruit en etensresten (gfe)”, vastgesteld.

Het hiervoor genoemde ontwerpplan is een ontwerpversie van het definitieve plaatsingsplan waarin wordt vastgelegd welke locaties gepland zijn voor het plaatsen van gfe-verzamelcontainers.

De betreffende locaties zijn zorgvuldig gepland, maar wellicht kunnen sommige locaties nog beter. Daarom wordt, voordat het genoemde plan definitief wordt vastgesteld, op grond van de Participatie- en inspraakverordening Wierden(externe link), gedurende zes weken het ontwerp van het genoemde plan ter inzage gelegd. Het inzien van het plan kan alleen op afspraak.

De inspraakperiode loopt vanaf 9 november 2022 tot 21 december 2022. Gedurende deze periode kunnen inwoners van de gemeente Wierden en belanghebbenden schriftelijk, digitaal of mondeling zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het genoemde plaatsingsplan indienen.

Zienswijze indienen:

Een schriftelijke zienswijze dient - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA,
Wierden. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen.

Digitaal zienswijze formulier

In het formulier kunt u bij de vraag 'Waarover gaat uw zienswijze?' 'ergens anders over' aanvinken. 

Als u mondeling een ziens- wijze wilt indienen moet u een afspraak maken. Een afspraak maken kan telefonisch 0546 - 58 08 38, via de website of via onderstaande knop.

Afspraak maken

Heeft u een vraag?

Mocht u vragen hebben over de voorgestelde locatie van de gfe-verzamelcontainer bij u in de buurt, dan kunt u uw vraag mailen naar Bouwen & Wonen of bellen met 0546 - 58 08 38.