Leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen in de gemeente Wierden bezoeken op 17 mei het gemeentehuis in Wierden. Dit doen zij in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Onder leiding van burgemeester Doret Tigchelaar grijpen zij de macht tijdens 2 kinderraadsvergaderingen.

De gemeente Wierden organiseert op 17 mei 2023 ‘Groep 8 aan de macht’. Ongeveer 150 leerlingen van 6 basisscholen uit Wierden doen mee aan de bijeenkomsten over burgerschapsvorming.

Programma

Op de ochtend van 17 mei 2023 (van 8.45 tot 12.45 uur) vindt de bijeenkomst ‘Groep 8 aan de macht’ in het gemeentehuis plaats. De leerlingen nemen deel aan workshops die gegeven worden door raadsleden, wethouders en ambtenaren. Ze doen mee aan een quiz, gaan in gesprek met raadsleden over bezuinigingsopties en krijgen een rondleiding door het gemeentehuis. Hoogtepunt van het bezoek is natuurlijk de kinderraadsvergadering. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Tigchelaar. De kinderraadsleden wisselen standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk wordt democratisch gestemd voor het beste voorstel. De 2 scholen met het beste raadsvoorstel krijgen €250,- om hun voorstel ook echt uit te voeren.

Burgerschapsvorming

In de weken voorafgaand aan de vergadering worden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leren over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook organiseren de scholen verkiezingen, om per school 6 raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigen. De voorstellen waarover in de raadvergadering gestemd wordt, hebben de leerlingen zelf bedacht.

Burgemeester Tigchelaar: “Ik ben blij dat we als gemeente op deze leuke manier een steentje kunnen bijdragen aan het burgerschapsonderwijs. En ben heel benieuwd met welke mooie voorstellen de scholen gaan komen.”

Eerste Wierdense kindergemeenteraad

De 12 winnende kinderraadsleden winnen ook voor een jaar een plek in de eerste Wierdense kindergemeenteraad. Deze kindergemeenteraad wordt dit jaar voor het eerst opgericht. Uit deze 12 kindergemeenteraadsleden wordt door henzelf ook een kinderburgemeester gekozen. De kindergemeenteraad zal 4x per jaar vergaderen en enkele werkbezoekjes afleggen. Belangrijk thema waar de gemeente graag advies over wil krijgen van deze kindergemeenteraad is het thema klimaat (energietransitie) waaronder de subthema’s schoonhouden natuur, biodiversiteit, vasthouden van water en vergroenen.

Burgemeester Tigchelaar: “Dit zijn belangrijke onderwerpen waar we allemaal, maar vooral de jeugd bij betrokken moet worden. De jeugd heeft immers de toekomst”.

De kindergemeenteraad krijgt ook een werkbudget van twee keer €2.500,- te besteden aan thema’s die zij zelf belangrijk vinden. Zij zullen hiervoor bij de gemeenteraad van Wierden komend jaar twee voorstellen indienen.