Brandveilig gebruik van een pand

Bent u eigenaar van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid ervan. Bent u gebruiker van een gebouw? Ook dan bent u verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik.

Of een gebouw brandveilig is, is afhankelijk van:

  • de bouwkundige staat;
  • installatietechnische voorzieningen;
  • organisatorische voorzieningen;
  • feitelijk gebruik.

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit. Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen of een gebruiksmelding doen. 

Wanneer moet u een melding doen?

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen kunt u volstaan met het doen van een gebruiksmelding.
Een gebruiksmelding doen is verplicht als u een gebouw in gebruik neemt:

  • waarin meer dan 50 personen (inclusief medewerkers) tegelijk aanwezig zijn, of
  • dat bestemd is voor kamerverhuur

Ook als u maatregelen treft die niet staan voorgeschreven in het Bouwbesluit, bent u verplicht een gebruiksmelding te doen.

Als u een gebruiksmelding moet doen, mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U mag de gebruiksmelding ook eerder of later doen.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

U hebt een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig voor het gebruik van:

  • gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen 
  • dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar 
  • dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, hotels, basisscholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang etc.

Ook voor sommige niet-bouwwerken hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit onze brandbeveiligingsverordening. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen, tenten, camping etc.

Wat als u geen melding doet of omgevingsvergunning aanvraagt?

U bent verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw gebouw. Als u geen melding heeft gedaan of geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd en uw gebouw toch in gebruik heeft, dan bent u in overtreding. De gemeente kan dan het gebouw sluiten of beslissen dat u het gebouw niet meer overal voor mag gebruiken.

Procedure

Als u een aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveiliggebruik van een pand heeft aangevraagd, wordt deze altijd via de uitgebreide procedure afgehandeld. Meer informatie hierover kunt u lezen in het tabblad 'Hoe werkt het?' van de omgevingsvergunning.

Onlosmakelijkheid

Het is voor het brandveilig gebruik niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: u heeft een leeg kantoorpand dat u wilt gaan gebruiken voor kinderdagopvang. Daarvoor moet u verbouwen, het bestemmingsplan aan laten passen én zorgen dat de brandveiligheid in orde is. Die drie activiteiten zijn onlosmaklijk met elkaar verbonden. U moet dus in één keer een omgevingsvergunning voor deze drie activiteiten aanvragen.
Als u een gebouw later in gebruik neemt dan dat deze gebouwd is, hoeft u de omgevingsvergunning voor de verschillende activiteiten niet gelijktijdig aan te vragen.