Slopen van een bouwwerk

Als u gaat bouwen of verbouwen, is de kans groot dat u ook gaat slopen. Soms moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Meestal is het indienen van een sloopmelding voldoende (let op deze melding is schriftelijk!). Het is zelfs mogelijk dat slopen vergunningvrij is.

Wanneer melding en wanneer vergunning?

U moet een sloopmelding doen als:

  • naar redelijke schatting de hoeveelheid afval meer is dan 10 m3 en/of
  • asbest wordt verwijderd.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als:

  • er wordt gesloopt bij / in een monument;
  • er wordt gesloopt bij / in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • er wordt gesloopt waarbij in het bestemmingsplan is bepaald dat niet zonder vergunning gesloopt mag worden.

Wanneer u aan het eerste voldoet kunt u volstaan met een sloopmelding. Wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen vergeet dan niet ook de sloopmelding in te dienen. Deze moeten gelijktijdig worden ingediend.
Voor meer informatie over de sloopmelding verwijzen wij u naar het product sloopmelding.

Wat gebeurt er bij illegale sloop?

Als u zonder toestemming sloopt, terwijl wel toestemming nodig is, spreken we van illegale sloop. In dergelijke gevallen schakelt de gemeente de politie in. Er wordt een proces verbaal opgemaakt en u kunt een boete krijgen. Uw overtreding wordt berecht als een ‘economisch delict’. U krijgt een boete en die is hoger dan het financiële voordeel dat u behaald heeft met het slopen zonder toestemming.

Dus als u niet zeker weet of u toestemming nodig heeft, neem dan altijd contact op met het loket Bouwen en wonen. Dan komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan!

Procedure

Een omgevingsvergunning voor de activiteit sloop wordt, in bijna alle gevallen, verleend volgens de reguliere procedure. Als er activiteiten van toepassing zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn dan weegt op dat moment de zwaarste procedure.

Bijvoorbeeld: u wilt asbest verwijderen uit een rijksmonument. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig. Omdat u een rijksmonument gaat wijzigen, moet u hiervoor ook een omgevingsvergunning voor de activiteit veranderen van een rijksmonument aanvragen. Omdat deze activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (het een kan niet zonder de ander) moet u dit in één aanvraag om omgevingsvergunning aanvragen; voor de activiteiten sloop en aanpassing rijksmonument. Dit betekent dat de zwaarste procedure, in dit geval voor de aanpassing van het rijksmonument, gevolgd moet worden: de uitgebreide procedure.

Onlosmakelijkheid

Het is voor het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die in ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de activiteit sloop: