Afwegingskader duurzame energie

Op 4 april 2019 is het afwegingskader Grootschalige Duurzame energieopwekking door de gemeenteraad vastgesteld. Het definitieve afwegingskader treft u hieronder aan.

De gemeenteraad heeft met de onderstaande adviezen (zie beleidskader) ingestemd. Er zijn twee amendementen ingediend waarvan er één is aangenomen. De amendementen kunt u hieronder inzien.