Waarom uw asbestdak verwijderen?

Vanaf 2024 geldt het asbestdakenverbod. Dan ben ik niet meer verzekerd. Wat als er dan brand uitbreekt?

Zes goede redenen om nu uw asbestdak te verwijderen.

  • Asbestdaken verweren in de buitenlucht sneller dan tot nu toe gedacht. Hierdoor komen er asbestdeeltjes vrij in de lucht, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
  • U kunt tot 2019 subsidie van het Rijk krijgen als u uw asbestdak door een gecertificeerd bedrijf laat verwijderen. 
  • Als uw dak beschadigd raakt, mag uw dak alleen vervangen worden door een specialist en de omgeving moet asbestvrij worden gemaakt.  Dat is een kostbare aangelegenheid.
  • We verwachten dat de prijs voor het verwijderen van een asbestdak rond 2022 zal stijgen.
  • Er verandert veel voor wat betreft de verzekerbaarheid van panden met een asbestdak: de premies stijgen en de polisvoorwaarden worden aangescherpt. Omdat een asbestdak vanaf 1 januari 2024 verboden is, zijn panden met een asbestdak dan niet meer verzekerbaar.
  • Vanaf 2024 zijn asbestdaken – waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht - bij wet verboden. Als u dan nog een asbestdak heeft, kunt u een boete krijgen.