Inkoopvoorwaarden

  • DNR2011 inclusief addendum, UAV 2012 en de Arbit 2014

De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen, diensten en werken. Het consequent gebruiken van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.

Documenten: