Keurmerk veilig ondernemen

Over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Landelijk ondervindt circa 80% van de bedrijven jaarlijks op enige wijze schade als gevolg van criminaliteit en onveiligheid, zoals inbraak, diefstal, fraude, verduistering of brandstichting. Dit heeft een negatieve invloed op het ondernemersklimaat en kan leiden tot omzetderving, extra kosten en onveiligheidsgevoelens bij ondernemers en hun werknemers. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Om dit te bereiken is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

De vereiste maatregelen staan nauwkeurig beschreven in KVO-handboeken.

Meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen staat op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

  • KVO bedrijventerrein De Vonder - De Elsmoat

    Sinds 2009 heeft bedrijventerrein De Vonder een KVO-certificaat. Ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een veilige werkomgeving. Een belangrijk onderdeel van dit project is dat er overal op De Vonder beveiligingscamera's hangen.

  • KVO centrum Wierden

    Hoe kunnen we het centrum van Wierden veiliger maken voor winkeliers en klanten? En hoe kunnen we hierin beter samenwerken? Over dit soort vragen buigen we ons in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.