KVO bedrijventerrein De Vonder - De Elsmoat

Sinds 2009 heeft bedrijventerrein De Vonder een KVO-certificaat. Ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een veilige werkomgeving. Een belangrijk onderdeel van dit project is dat er overal op De Vonder beveiligingscamera's hangen.

Om de twee jaar wordt een hercertificering gedaan. Bij deze hercertificering wordt onderzocht hoe het gesteld is met de veiligheid op het bedrijventerrein. Inmiddels is het vijfde certificaat behaald, geldig tot 2021 en inclusief het bedrijventerrein De Elsmoat. Naast cameratoezicht, is door middel van een integraal pakket aan maatregelen, de veiligheid en attractiviteit de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit resultaat is mede te danken aan de inzet van de ondernemers, de politie en de brandweer. 

De wijkagent op De Vonder speelt een belangrijke rol

Peter Dierink is de wijkagent voor het bedrijventerrein De Vonder en De Elsmoat. Hij is degene die zeer goed op de hoogte is van incidenten en voorvallen die zich op het terrein voordoen. Hij krijgt informatie vanuit de uitkijkcentrale van MPL over verdachte personen en voertuigen, die door het collectieve camerabewakingssysteem worden opgemerkt. Hij kan ook beelden opvragen als er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Kortom, hij is de spin in het web als het gaat om criminaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein.

Peter Dierink is vaste deelnemer aan het veiligheidsoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt. Met zijn kennis van zaken is hij voor de ondernemers de aangewezen contactpersoon. Wilt u hem spreken bel dan 0900-8844 voor een afspraak of mail naar peter.dierink@twente.politie.nl.

Contact

Voor meer informatie over KVO De Vonder - De Elsmoat kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Chris Kuster (tel. 06 – 144 69 833)