KVO centrum Wierden

Hoe kunnen we het centrum van Wierden veiliger maken voor winkeliers en klanten? En hoe kunnen we hierin beter samenwerken? Over dit soort vragen buigen we ons in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Plattegrond van winkelgebied Wierden (KVO)In 2010 heeft het winkelgebied van Wierden het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. De meerwaarde van het Keurmerk Veilig Ondernemen zit in de samenwerking. Structureel met gemeente, politie, brandweer en winkeliers om tafel om te praten over veiligheid. Elkaar snel en makkelijk kunnen vinden. Weten van elkaar wat er speelt in het winkelgebied en elkaar wijzen op de verantwoordelijkheden. Problemen worden op die manier sneller zichtbaar en alle partijen weten en zien wie wat doen en waarom. Alle partijen zijn gebaat bij een attractief, veilig en goed onderhouden centrum. Vanaf 2012 is besloten om wel verder te gaan met de werkgroep veilig ondernemen, maar hiervoor geen certificaat meer aan te vragen.

Werkgroep veilig ondernemen

De werkgroep Veilig Ondernemen is samengesteld uit vijf winkeliers, de wijkagent, de brandweer, de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) en de veiligheidscoördinator van de gemeente. De Wierdense Winkeliersvereniging wijst een voorzitter voor deze werkgroep aan. De veiligheidscoördinator van de gemeente is secretaris van de werkgroep en zal de samenwerking coördineren en de voortgang bewaken. De werkgroep vergadert twee keer per jaar. Verder wordt één keer per jaar een themabijeenkomst over veiligheid georganiseerd en is er één keer per jaar een rondgang door het winkelgebied waarbij overlastgevende of gevaarlijke locaties/omstandigheden in kaart worden gebracht.