Geld en ondersteuning voor creatieve broedplaatsen in Twente

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Om creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 juni 2021 de tweede ronde van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente open. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching. Er is €1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven samenkomen of een werkruimte hebben. Het is een plek waar krachten worden gebundeld, waar kruisbestuivingen ontstaan en waar nieuwe concepten het levenslicht zien. Broedplaatsen kunnen ontstaan in leegstaande locaties, op braakliggende terreinen of bij bestaande voorzieningen. Het zijn vaak niet-mainstream plekken die spannend en verrassend zijn en waar lef is om te experimenteren en te innoveren. Er zijn broedplaatsen die spontaan ontstaan van onderop, gestimuleerd worden van bovenaf of gecreëerd worden binnen bestaande voorzieningen door ruimte te bieden aan nieuwkomers.

Belangrijk voor een regio

Twente is gebaat bij creatieve broedplaatsen, omdat ze zorgen voor diversiteit en het behoud van creatieve talenten. Het bestaande culturele aanbod en type voorzieningen in de regio sluit niet altijd voldoende aan bij de vraag van juist díe doelgroep die noodzakelijk is om de doelstelling van Twente als innovatieve, technisch vooraanstaande regio te bereiken. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan en dit leidt tot banengroei in de regio.

De regeling

Creatieven die in één van de veertien Twentse gemeenten een creatieve broedplaats willen versterken of concrete plannen hebben voor de opstart van een broedplaats, kunnen vanaf 1 juni 2021 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage, netwerkondersteuning en coaching.

Binnen de regeling kunnen drie soorten broedplaatsen in aanmerking komen:

Broedplaats van Onderop

Dit is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben, bijvoorbeeld kunstenaars, game-developers, muzikanten of vormgevers. Het is een plek voor experimentele initiatieven. Door de bundeling van krachten ontstaan er kruisbestuivingen en nieuwe concepten. Zo’n broedplaats met lef ontstaat ‘van onderop’.

Project met Innovatief Karakter

Dit is een innovatief project, gestart door ‘gevestigde’ Twentse ondernemers in samenwerking met creatieve en technologische talenten, waarbij de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit.

Nieuwe culturele initiatieven

Dit zijn programma’s of activiteiten zoals workshop- en maakplaatsen die technologie en kunst koppelen. Het gaat daarbij om initiatieven bij bestaande culturele instellingen zoals een kulturhus, bibliotheek of andere openbaar toegankelijke voorziening. Belangrijk: het is voor een breed publiek, dus toegankelijk en laagdrempelig.

Aanvragen

Creatieven kunnen vanaf 1 juni 2021 om 09.00 uur aanvragen via www.creatievebroedplaatsentwente.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dat wil zeggen dat creatieven hun aanvraag voor 1 juni 2021 uitgewerkt moeten hebben. Er is in totaal €1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. De regeling geldt in de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Eerste ronde

Initiatiefnemers konden vanaf 1 september 2020 een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor €820.000,- beschikbaar was. Er kwamen 51 aanvragen binnen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. Elf projecten werden gehonoreerd, deze zijn te vinden op de website www.creatievebroedplaatsentwente.nl. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.

Neem voor meer informatie contact op met: Collin Vaneker, aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente

e-mail: collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
tel.: 06 - 21 567 444
website: www.creatievebroedplaatsentwente.nl