Horeca per 1 juni open vanaf 12.00 uur

Dinsdag 19 mei 2020  heeft premier Mark Rutte aangeven dat de horeca op 1 juni vanaf 12.00 uur weer gedeeltelijk open mag. Aan de gedeeltelijke opening zitten wel een aantal voorwaarden.

Uiteraard gelden de algemene maatregelen, maar daarnaast gelden ook maatregelen in het opgestelde protocol van Koninklijke Horeca Nederland en daarbij de nog op te stellen Twentse Noodverordening inclusief de regionale richtlijn voor terrassen. Om de twee laatstgenoemde stukken verder invulling te kunnen geven, is het helaas nog wachten nog op de landelijke aanwijzing. De verwachting is dat de Twentse noodverordening vrijdag 29 mei definitief is. Wij kunnen ons voorstellen dat ook bij u, net als bij ons, er op dit moment nog veel vragen zijn. Vragen die we, in afwachting van de aanvullende stukken, waarschijnlijk nog niet altijd kunnen beantwoorden.

Wel kunnen wij alvast een aantal uitgangspunten meegeven met betrekking tot mogelijke verruiming van terrassen.

Uitgangspunten voor het vergroten van de terras ruimte

Voor horeca ondernemers zijn er mogelijkheden om een terras ruimte te vergroten, maar daarbij moeten wel de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:

  • U mag niet meer tafels en stoelen plaatsen dan waarvoor u toestemming heeft. Om deze tafels volgens de gestelde maatregelen te kunnen plaatsen heeft u meer terras ruimte nodig. Samen kunnen we kijken of die mogelijkheid er op uw locatie is.
  • Veiligheid en toegankelijkheid is ten alle tijde het uitgangspunt , daarom stellen wij de volgende regels:
    • Bij gebruikname van trottoir voor uw terras moet er altijd een pad van 1,5 meter over blijven voor de overige gebruikers van de openbare ruimte
    • Een terras aan de overkant van de straat is niet toegestaan i.v.m. de verkeersveiligheid en daarnaast de veiligheid van uw medewerkers.
    • Als er langs uw terras een calamiteitenroute loopt, moet deze altijd vrijgehouden worden.
  • Wilt u uw terrasruimte uitbreiden en zijn hiervoor op uw locatie mogelijkheden, dan kan het zijn dat buren, bewoners en ondernemers hiervan overlast kunnen ervaren. U bent zelf verantwoordelijk voor overleg en instemming.
  • Uw terrasplan moet natuurlijk altijd voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, denk hierbij aan het Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen.

Heeft u plannen om de terras ruimte vergroten?

Lever dan een tekening in met uw plan hoe u de tijdelijke verruiming vorm wilt geven. Teken hier de looproutes, positionering tafels, stoelen, parasols en eventueel een te verplaatsen fietsenstalling etc. Uw plan kunt u mailen naar bouwenenwonen@wierden.nl