KVK, het centrale startpunt voor ondernemers in zwaar weer

De coronacrisis trekt een zware wissel op ondernemers, met name in sectoren horeca, detailhandel, cultuur, zakelijke dienstverlening, toerisme, transport en logistiek. Inkomsten zijn opgedroogd, rekeningen stapelen zich op, betalingsregelingen zijn overeengekomen en de spaar- en pensioenpotjes raken leeg.

Er gloort ook licht aan het einde van de tunnel. Dat geldt echter niet voor alle bedrijven. Naar schatting verkeren 200.000 tot 300.000 bedrijven in serieuze problemen met een schuldenlast die de 100.000 euro te boven kan gaan. Voor bedrijven met voldoende terugbetalingscapaciteit is een overbruggingsfinanciering nodig. Bedrijven met een te zware crediteurenlast moeten herstructureren en schuldenregeling overeenkomen.

Tienduizenden ondernemingen zullen niet levensvatbaar blijken te zijn en dan is (gecontroleerd) stoppen het enige alternatief. Liquideren doet een ondernemer vaak voor de eerste keer. Verkoop van voorraden, (huur)contracten ontbinden, transitievergoeding voor personeel en na de crediteuren volgt nog de fiscus met een afrekening. Ondernemers kloppen bij de gemeente aan voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bedrijven met nog levensvatbare activiteiten kunnen sinds kort gebruikmaken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), zodat één onwillige schuldeiser niet meer een crediteurenakkoord kan blokkeren. Voor anderen rest vrijwillig stoppen met of zonder schuldenakkoord (WHOA), of faillissement.

Uitgebreid dienstverleningspakket

KVK heeft in samenwerking met EZK en partners een uitgebreid dienstverleningspakket ontwikkeld, bestaande uit animaties, artikelen, tools, telefoonnummer en doorverwijzingen: