Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal: waar ligt uw kans?

Dit item is verlopen op 20-10-2021.

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is al jaren een publiekstrekker in onze regio. Onlangs is het Nationaal Park uitgebreid met het Twents Reggedal. Dat betekent dat onze hele gemeente in het Nationaal Park ligt. Dat biedt kansen voor ondernemer en agrariërs uit onze gemeente. Ook voor inwoners biedt het voordelen.

Meer dan natuur alleen

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten die (deels) in het park liggen, terreinbeherende organisaties, Vitens en LTO-Noord.  We zitten op dit moment (2021) nog in een verkenningsfase. Samen kijken we hoe we dit nieuwe Nationaal Park vorm gaan geven.

De hoeveelheid natuur verandert niet door de uitbreiding van het Nationaal Park. Het is de bedoeling dat het Nationaal Park méér gaat bieden dan alleen natuur. Denk aan cultuurhistorie, agrarisch landschap en hoogwaardig toerisme.

Mogelijkheden voor agrariërs

Het Nationaal Park kan voordelen en mogelijkheden bieden voor agrariërs. Om te beginnen staan we als samenwerkingsverband sterker bij een subsidie-aanvraag, bijvoorbeeld om verdroging aan te pakken. Daarnaast zien we ook nieuwe mogelijkheden voor agrariërs. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om landbouw en natuurbeheer te combineren en om inkomsten te genereren uit de levende natuur (ecosysteemdiensten). Verder verwachten we door de aansluiting bij het Nationaal Park meer bezoekers te trekken naar ons grondgebied.

Informatie-avond voor agrariërs

Op maandagavond 25 oktober 2021 organiseren wij een informatie-avond voor alle agrariërs in onze gemeente over het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal.

Adri Ooms, programmacoördinator, vertelt over de omvorming van het Nationaal Park en de stappen die gezet worden. Rudie Freriks en Martin Immink van LTO-Noord zullen vertellen waarom LTO-Noord deel uitmaakt van het samenwerkingsverband van het park. Vervolgens is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

  • Datum: 25 oktober 2021
  • Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
  • Locatie: Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden
  • Opmerking: Coronatoegangsbewijs noodzakelijk

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 24 oktober 2021 aanmelden.

AANMELDEN

Kansen voor ondernemers

Onze gemeente heeft veel te bieden voor dagjesmensen en toeristen en uiteraard ook voor eigen inwoners. Het Wierdense Veld, de Zunasche Heide en het Reggedal zijn schitterende natuurgebieden, maar vrij onbekend bij het grote publiek. Ook in de centra van Wierden en Enter zouden we graag meer gasten verwelkomen.

Doordat wij nu ook gebruik kunnen maken van de naam “Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal”, wordt het gemakkelijker om toeristen en dagjesmensen naar onze gemeente te trekken. We kunnen immers meeliften op de landelijke en regionale marketingcampagnes van het Nationaal Park.

Als meer mensen onze gemeente bezoeken, biedt dat kansen voor ondernemers. Iedere bezoeker is immers een potentiële klant – evenals onze inwoners trouwens. Mensen willen genieten van de natuur, recreëren, eten en drinken, overnachten, actief zijn, sporten, ontspannen, winkelen, rondslenteren in onze dorpen en waarschijnlijk nog veel meer. En dat alles met ons schitterende landschap als decor.

Wij dagen ondernemers uit na te denken over nieuwe initiatieven, misschien wel samen met collega-ondernemers. Ter inspiratie staat aan het eind van dit bericht een lijst met websites, waar u meer informatie vindt over de toekomstige samenwerkingsmogelijkheden, marketing en promotie.  

Inspiratie-avond voor ondernemers

Op 13 oktober 2021 organiseerde de gemeente een inspiratie-avond voor ondernemers. Ongeveer 50 ondernemers dachten toen samen na over de kansen die het Nationaal Park biedt voor ondernemers. Daarnaast werden er ook drie presentaties gehouden:

Waarom is het Nationaal Park uitgebreid?

De uitbreiding is het gevolg van de ambities van het ministerie van LNV. Dat streeft naar een aantal robuuste parken, verspreid over Nederland. De parken zijn groter dan we tot nu toe gewend zijn, want ze omvatten niet alleen een natuurgebied, maar ook het landschap eromheen. Om die reden is het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug dit voorjaar uitgebreid met het Twents Reggedal.

Meer inforrmatie