Ondernemersverenigingen organiseren Gouden Ticket Actie voor inwoners

Dit item is verlopen op 31-08-2021.
Patrick ten Hove (EOV Enter), Richard Kortenhoeven (wethouder), Eelco Koop (WiWi Wierden)  en Dagmar Boerrigter (organisator i.o.v. gemeente Wierden)

“Het mooie is dat inwoners en ondernemers er beter van worden”

De ondernemersverenigingen van Wierden en Enter hebben samen een Gouden Ticket Actie opgezet: een spaaractie waaraan lokale ondernemers én inwoners een extraatje kunnen verdienen. De actie gaat van start op zaterdag 29 mei 2021.

Inwoners van de gemeente kunnen bij vijf supermarkten (Albert Heijn, Jumbo, Coöp) stempels sparen bij hun dagelijkse boodschappen. Zij krijgen bij elke twintig euro aan boodschappen een stempel. Een volle spaarkaart (vijf stempels) kan tegen bijbetaling ingewisseld worden voor een waardecheque. Met die waardecheque kunnen mensen terecht bij meer dan tachtig winkels in de gemeente.

“Het mooie is dat ondernemers én inwoners er beter van worden”, aldus Eelco Koop namens het bestuur van de Winkeliersvereniging Wierden (WiWi), “Inwoners betalen vijf euro en krijgen daarvoor een waardecheque van tien euro. Voor de lokale ondernemers levert het extra klanten op.” Patrick ten Hove, voorzitter van de Enterse Ondernemersvereniging (EOV) sluit zich hier volledig bij aan. Ook hij is blij met dit lokale initiatief en draagt hier graag zijn steentje aan bij. Op www.visitwierden-enter.nl staat vermeld welke ondernemers deelnemen aan de actie.

Samenwerking

De Gouden Ticket Actie is een samenwerking tussen de ondernemersverenigingen van Wierden en Enter, Gastvrij Wierden-Enter, de provincie Overijssel en de gemeente Wierden. Wethouder Richard Kortenhoeven: “Dat alle partijen elkaar weten te vinden en samen de schouders zetten onder deze actie, is goed om te zien. Juist in deze tijd die het uiterste vergt van mensen is samenwerken cruciaal.”

“Ik hoop dat de actie een groot succes wordt, voor onze inwoners, maar vooral ook voor de ondernemers. Want de afgelopen tijd hebben we meer dan ooit gemerkt hoe belangrijk de ondernemers zijn voor de inwoners, de economie en de leefbaarheid in onze gemeente.”